Search This Blog

Saturday, 9 August 2014

Vettam - Mullanezhi

വെട്ടം
മുല്ലനേഴി

--------------------
ഒരു പൂ വിരിയുമ്പോൾ
വസന്തം വന്നെത്തുന്നു.
ഒരു പുഞ്ചിരികൊണ്ടു
മാനസം വെളുക്കുന്നു.
ഒരു മൺചെരാതിന്റെ
കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ
പെരുതാം വിശ്വം പൂർണ്ണ-
നഗ്നമായ്‌ കാണാകുന്നു.
ചെറുകാറ്റേകും കുളിർ
സാന്ത്വനമമൃതല്ലോ!
ചെറുതാകിലും തുമ്പ-
പ്പൂവല്ലോ നുമുക്കിഷ്ടം!
തരിയിൽ നിന്നേ മഹാ-
പ്രപഞ്ചം പിറക്കുന്നു.
ചിരിയിൽ നിന്നേ വാനിൽ
നക്ഷത്രമുദിക്കുന്നു.
പൂകൊഴിയുമ്പോൾ,ചിരി
മായുമ്പോൾ ചെരാതിലെ
നാളവും കെടുമ്പോൾ നാം
ആരെയോ പഴിക്കുന്നു.
പഴിചാരുവാനെത്ര-
യെളുപ്പം,എന്നാൽ സ്വന്തം
വഴിയിൽ സ്വയം വെട്ട-
മാകലാണഭികാമ്യം.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...